ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Điều Khoản và Điều Kiện này được áp dụng kể từ khi Quý khách hàng bắt đầu sử dụng các dịch vụ thuộc mảng Academy của Lasluz.

Điều khoản và Điều Kiện này không được áp dụng đồng thời đối với các dịch vụ về Gia sư cao cấp. Vui lòng truy cập link giasu.lasluz.com để tham khảo thông tin chi tiết.

Các Khái Niệm Sử Dụng 

 • Người dùng: Đề cập đến các cá nhân hoặc tổ chức sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của website academy.lasluz.com và/hoặc các Dịch vụ tại academy.lasluz.com.
 • Nội dung Người dùng: Là tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, quảng cáo, tin nhắn hoặc các tài liệu khác được gửi, đăng hoặc biểu thị bởi Người dùng trên hoặc thông qua trang web academy.lasluz.com.
 • Khoá học: Là tất cả các sản phẩm được cung cấp bởi LASLUZ dưới dạng sản phẩm dịch vụ đào tạo cung cấp cho người dùng.
 • Học viên: Là người mua/ sở hữu khoá học tại LASLUZ.
 • Văn bản: Bao gồm tất cả văn bản trên mọi trang của website academy.lasluz.com, cho dù là tài liệu có xác định tác giả, các nội dung tìm kiếm có định hướng hay thông tin hướng dẫn.
 • Cơ sở dữ liệu academy.lasluz.com hoặc Các cơ sở dữ liệu academy.lasluz.com: Bao gồm tất cả các bài viết đăng trên các Website academy.lasluz.com và/hoặc tất cả thông tin của các học viên và/hoặc người dùng được đăng ký với academy.lasluz.com.
 • Cơ sở dữ liệu cá nhân academy.lasluz.com hoặc Các cơ sở dữ liệu cá nhân: Là thông tin của học viên được khởi tạo và/hoặc được đăng tại các cơ sở dữ liệu academy.lasluz.com.
 • Dịch vụ academy.lasluz.com: Là bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi LASLUZ ACADEMY.
 • Hồ sơ cá nhân: Là các thông tin, bài đăng cá nhân được tạo bởi Người dùng thông qua trang web academy.lasluz.com.
I. Điều khoản chung

Thông qua việc truy cập/sử dụng Website academy.lasluz.com, các dịch vụ, hoặc bất kỳ ứng dụng nào do LASLUZ cung cấp (sau đây gọi là “Dịch vụ”) dưới bất kỳ hình thức nào, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc và cam kết tuân thủ các điều khoản sử dụng được mô tả trong Bộ Điều khoản – Điều kiên & Quy tắc ứng xử này (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”). Các Điều khoản sử dụng này được áp dụng cho tất cả các dịch vụ do LASLUZ ACADEMY sở hữu hoặc kiểm soát. Các Điều khoản sử dụng này sẽ có thể ảnh hưởng hoặc tác động đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Do đó, trong trường hợp bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của một phần/tất cả các Điều khoản sử dụng này, bạn vui lòng không truy cập hay sử dụng các Dịch vụ được LASLUZ ACADEMY cung cấp. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào liên quan đến Điều Khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ chúng tôi thông qua Email: [email protected].

Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản sử dụng này tùy thuộc vào các lý do pháp lý hoặc các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo các hoạt động ổn định của hệ thống cũng như dịch vụ tại Website academy.lasluz.com. Bất kỳ thay đổi nào của Điều khoản sử dụng này đều sẽ được thông báo tới bạn bằng các thông báo phù hợp thông qua trang web của chúng tôi. Các thay đổi mới sẽ có hiệu lực thay thế các điều khoản cũ ngay sau khi các thông báo về sự thay đổi kết thúc. Nếu sau khi nhận được thông báo, bạn không đồng ý với các Điều khoản mới, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để khiếu nại hoặc tạm dừng sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Website academy.lasluz.com. Ngược lại, nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ chúng tôi cung cấp, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và chấp thuận bị ràng buộc bởi các Điều khoản mới thay đổi/cập nhật.

II. Quyền truy cập và thu thập thông tin

Khi sử dụng Website academy.lasluz.com & các dịch vụ được LASLUZ ACADEMY cung cấp, bạn đồng ý & cho phép chúng tôi thu thập các thông tin sau của bạn:

 • Bạn chấp nhận và đồng ý chịu mọi trách nhiệm về bất kỳ nội dung, hình thức và tính xác thực của các hồ sơ hoặc tài liệu được bạn đăng tải trên Website academy.lasluz.com.
 • Bạn đồng ý và chấp nhận chịu trách nhiệm cho các nội dung, hình thức đã đăng tải trên Website academy.lasluz.com bao gồm nhưng không giới hạn các tác động tiêu cực/tích cực phát sinh sau đó.
 • LASLUZ có quyền đề xuất đến bạn các dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba tùy thuộc vào các đề mục phù hợp mà bạn đã xác định trong quá trình đăng ký và/hoặc bất kỳ lúc nào bạn đồng ý với các nội dung đưa ra. Các đề xuất này có thể được thực hiện bởi LASLUZ hoặc các bên thứ ba. 
 • Bạn chấp nhận và đồng ý cho LASLUZ sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào được đăng tải trên Website academy.lasluz.com cho mục đích điều tra, thi hành án từ các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, các thông tin cá nhân này có thể sẽ được sử dụng mà không cần báo trước nếu LASLUZ nhận được yêu cầu cung cấp thông tin đến từ cơ quan chức năng. Ngoài ra, các bên thứ ba được phép giữ lại các bản sao lưu trữ thông tin Người dùng bởi các hoạt động liên kết và duy trì hoạt động hệ thống của Website academy.lasluz.com nói chung.
 • Bạn đồng ý và chấp nhận rằng các tài khoản đăng kí của bạn trên Website academy.lasluz.com thuộc về quyền sở hữu của LASLUZ. Trong trường hợp bạn hủy bỏ tài khoản được khởi tạo trên Website academy.lasluz.com, hoặc các tài khoản này bị chấm dứt hoạt động do một số lí do chính đáng, tất cả các thông tin liên quan đến tài khoản (bao gồm nhưng không giới hạn như sơ yếu lý lịch, thông tin cá nhân, bài đăng, thông tin thanh toán,…) sẽ được đánh dấu xóa bỏ hoặc bị xóa bỏ khỏi hệ thống Cơ sơ dữ liệu của LASLUZ và/hoặc bất kỳ kênh truyền thông liên quan nào thuộc Website academy.lasluz.com. Bên cạnh đó, các thông tin này có thể vẫn tiếp tục tồn tại & được hiển thị trong một khoảng thời gian nhất định vì các trở ngại trong quá trình truyền phát tín hiệu thông qua máy chủ hoặc tới bên thứ ba mà LASLUZ đang hợp tác, và/hoặc thuận theo yêu cầu của các cơ quan chức năng nhằm phục vụ mục đích thi hành pháp luật.
 • LASLUZ được phép xóa bất kì thông tin/tài khoản liên quan của bạn sau một thời gian dài không sử dụng dịch vụ hoặc Website academy.lasluz.com.
III. Trách nhiệm của Lasluz

Trách nhiệm về bảo mật thông tin

 • LASLUZ cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. LASLUZ có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin. Thông tin nhạy cảm (như là số thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng) được nhập vào các dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi hoặc đối tác thanh toán sẽ được mã hóa trong quá trình truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ SSL.
 • Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật trên LASLUZ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]
 • Vui lòng tham khảo thêm chính sách bảo mật của LASLUZ tại đây

Trách nhiệm giải quyết tranh chấp

 • Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của LASLUZ sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng sản phẩm phải được gửi đến LASLUZ ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:
  Địa chỉ liên lạc: Văn phòng LASLUZ, Tầng 22, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  Điện thoại: 0283 622 5888
  Email: [email protected]
 • LASLUZ sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.
 • LASLUZ chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người dùng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
 • Đối với tranh chấp giữa Người dùng với nhau, hoặc tranh chấp với Bên Thứ Ba, có thể LASLUZ sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc LASLUZ sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, LASLUZ sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người dùng hợp pháp và chính đáng.
 • Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ LASLUZ khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
 • Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc phát sinh tranh chấp thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại TP Hà Nội theo quy định của pháp luật, Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án.
IV. Miễn trừ Trách nhiệm

Trong bất kỳ tình huống nào, LASLUZ cũng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ ai về các mất mát, thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan như thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, thiệt hại về kinh tế, cảnh báo, đặc biệt, do trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc đến từ bất kì hậu quả/tác động nào. Các thiệt hại được kể trên có thể liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến: (i) Nội dung của LASLUZ; (ii) Dịch vụ do LASLUZ cung cấp; (iii) Nội dung người dùng; (iv) Hiệu quả dịch vụ mang lại; (v) Các thiệt hại đến từ mục đích phục vụ điều tra, thực thi pháp luật; (vi) Các thiệt hại đến từ tranh chấp sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (vii) Các lỗi hoặc sai sót trong quá trình hoạt động của dịch vụ; (viii) Các thiệt hại đối với các thiết bị di động, điện tử, máy tính hoặc công nghệ khác của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào, hoặc thiệt hại đến từ vi-rút, lỗi, giả mạo, gian lận, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, trì hoãn quá trình hoạt động hoặc truyền đi, lỗi mạng hay dòng máy tính, mọi sự cố kỹ thuật hoặc trục trặc khác,.. Các lỗi này gây ra các thiệt hại khác bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất lợi nhuận, mất tín nhiệm, mất dữ liệu, ngừng việc, độ chính xác của kết quả hoặc lỗi hay trục trặc máy tính, ngay cả khi có thể dự đoán được hoặc LASLUZ đã được thông báo hay lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra các thiệt hại đó, cho dù theo hợp đồng, do sơ ý, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc sai lầm cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn ở nguyên nhân một phần hoặc toàn bộ do sơ ý, thiên tai, lỗi viễn thông, lấy cắp hay hủy hoại dịch vụ). (ix) Các thiệt hại về người bao gồm nhưng không giới hạn về các tình trạng, nội dung bệnh án liên quan.

 • LASLUZ không tuyên bố hoặc đảm bảo các dịch vụ đang được cung cấp sẽ không xảy ra lỗi hoặc các gián đoạn trong quá trình hoạt động; hoặc các lỗi sẽ được khắc phục; hoặc dịch vụ hay máy chủ cung cấp dịch vụ không bị nhiễm bất kỳ thành phần có hại nào. LASLUZ cũng sẽ và không bao giờ đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về các thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung đăng tải trên Website academy.lasluz.com) về dịch vụ là chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích. Bạn đồng ý rằng mọi rủi ro khi đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được chấp nhận từ phía cá nhân bạn và không có quyền khiếu nại/kiện tụng tới các cơ quan chức năng, ngoại trừ bạn có quyền được góp ý và phản hồi về chất lượng dịch vụ liên quan và các chính sách hỗ trợ học viên được đăng tải đồng thời trên Website academy.lasluz.com. LASLUZ không đảm bảo rằng việc sử dụng dịch vụ của bạn là hợp pháp trong bất kỳ phạm vi pháp lý cụ thể nào và LASLUZ từ chối đưa ra các bình luận hoặc các bảo đảm đó một cách chi tiết. Một số phạm vi pháp lý giới hạn hoặc không cho phép tuyên bố miến trừ trách nhiệm trên có thể không áp dụng cho bạn trong giới hạn luật pháp của phạm vi pháp lý đó áp dụng cho bạn và các Điều khoản sử dụng này.
 • Thông qua việc truy cập/sử dụng các dịch vụ mà LASLUZ cung cấp, bạn đảm bảo và tuyên bố thông qua việc đồng ý Điều khoản sử dụng này rằng các hoạt động của mình là hợp pháp trong mọi phạm vi quy định của pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định liên quan của pháp luật về việc sử dụng và mua bán dịch vụ.
 • LASLUZ không xác nhận các nội dung và từ chối cung cấp bất kỳ nội dung hoặc điều khoản liên quan đến các trách nhiệm pháp lý của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào về các mất mát, thiệt hại, bao gồm nhưng không giới hạn về tính xác thực, về các nội dung thiệt hại và các nội dung pháp lý liên quan khác. Mọi nội dung pháp lý chỉ được cung cấp nếu LASLUZ nhận được sự yêu cầu hợp pháp đến từ các cơ quan chức năng liên quan.
V. Học phí và các Chính sách hỗ trợ Học viên

I. Học phí

 • Học phí công bố trên website của LASLUZ đã bao gồm VAT.
 • Học phí có thể thay đổi tuỳ theo chính sách giá của LASLUZ và được cập nhật trên website của LASLUZ.

II. Phương thức thanh toán

1. Bằng tiền mặt hoặc cà thẻ qua máy POS

 • Học viên đóng học phí bằng tiền mặt hoặc cà thẻ qua máy POS tại văn phòng của LASLUZ.
 • Học viên vui lòng yêu cầu nhân viên nhận tiền xuất biên nhận đã đóng tiền. LASLUZ sẽ không giải quyết bất kì khiếu nại nào liên quan nếu học viên không xuất trình được biên nhận đóng tiền.

2. Bằng chuyển khoản
Học viên thanh toán học phí bằng cách chuyển khoản theo thông tin bên dưới.

 • Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH LASLUZ
 • Số tài khoản: 0071001282308
 • Ngân hàng: Ngân Hàng Vietcombank – Chi nhánh Sài Gòn
 • Nội dung chuyển: [Họ tên][SĐT] – [Khóa học]. Ví dụ: Nguyen Van A – 09** *** *** – BAWEXCEL

Học viên phải chịu phí chuyển khoản (Nếu có).

Học phí phải được thanh toán đầy đủ trước ngày khai giảng.

III. Chính sách học bù

LASLUZ sẽ giải quyết trường hợp học bù theo chính sách như sau: 

 • LASLUZ chỉ hỗ trợ các bạn học viên học bù tối đa 3 buổi học. LASLUZ sẽ không giải quyết học bù nếu học viên không thông báo với giảng viên & LASLUZ trước các buổi học.
 • Học viên sẽ được học bù vào khóa học sau theo các buổi học tương ứng. LASLUZ sẽ chuẩn bị kế hoạch & thông báo lịch học bù đến các bạn học viên khi đã có danh sách yêu cầu học bù.
 • Học viên cần học bù trong 1 – 2 khóa kế tiếp. Nếu học viên không tiến hành học bù, LASLUZ sẽ không tiếp tục giải quyết các lớp đã thiếu này.

IV. Chính sách bồi hoàn học phí

KHÓA HỌC OFFLINE

   Giá trị hoàn trả

Thời gian thông báo (*trước khai giảng)

100%

50%

0%

1

Lớp học bị lùi lịch/ bị hoãn so với thông báo ban đầu

X

 

 

 

2

Thanh toán 100% học phí + Lớp học “chưa” khai giảng

X

 

 

>2 ngày

3

Thanh toán 100% học phí + Lớp học “đã” khai giảng

 

 

X

4

Thanh toán đặt cọc + Lớp học “chưa” khai giảng

X

 

 

>3 ngày

5

Thanh toán đặt cọc + Lớp học “đã” khai giảng

 

 

X

 

*Quy định chung:

 • Thời gian giải quyết hoàn tiền từ 5 – 7 ngày làm việc (tính từ khi nhận được thông báo hoàn tiền)
 • Học viên cần thông báo cho LASLUZ theo quy định về “Thời gian thông báo” trong từng trường hợp cụ thể. Nếu học viên thông báo trễ hơn so với thời gian quy định, LASLUZ sẽ không hỗ trợ giải quyết trong bất kì trường hợp nào.
 • Đối với các trường hợp bảo lưu học phí, học viên chỉ được chuyển đổi sang các lớp tương đương hoặc có giá trị cao hơn và phải bù học phí chênh lệch (nếu có)
 • Đối với các trường hợp bảo lưu kết quả hoặc học bù, vui lòng xem quy định về “Chính sách học bù”
 • Đối với các trường hợp lùi lịch khai giảng hoặc hoãn lớp so với thông báo ban đầu, LASLUZ sẽ thông báo trước ít nhất 3 ngày đến học viên.
 • Trong quá trình học, học viên cần chủ động liên hệ hoặc thông báo với LASLUZ về trường hợp của mình. LASLUZ sẽ không hỗ trợ giải quyết nếu học viên thông báo quá trễ (>2 ngày) khi xảy tình huống cần hỗ trợ.